Kəsim

 

Müştəri dizayn işlərini tamamladıqdan və ONYX HOME zavodundakı son layihəni dəqiqləşdirdikdən sonra, mexaniki kəsmə əməliyyatları dünyanın ən dəqiq müasir avadanlıqlarından istifadə etməklə mexanikləşdirilmiş əsasda aparılır.